1w940-xa-beng-stanley-55-118-18-450mm

Xà beng Stanley

4 sản phẩm

Đặt hàng ngay chỉ cần để lại số điện thoại!

Số điện thoại không được để trống

Số điện thoại không đúng định dạng

Yêu thích

Thông tin chi tiết

  • Mã hãng sản xuất Kích thước Kiểu đầu

  • 55-118 18''/450mm Một đầu dẹp một đầu nhổ đinh

  • 55-116 8''/200mm Một đầu nhọn một đầu nhổ đinh

  • 55-130 30''/750mm Một đầu dẹp một đầu nhổ đinh

  • 55-124 24"/600mm Một đầu dẹp một đầu nhổ đinh

  • Đơn giá

  • 301,000đ

  • 303,000đ

  • 361,000đ

  • 505,000đ

Bài viết mới nhất