mui-khoan-sds-plus-nemesis-makita-b-11829-10x160mm

Mũi khoan SDS-Plus Nemesis Makita

20 sản phẩm

Đặt hàng ngay chỉ cần để lại số điện thoại!

Số điện thoại không được để trống

Số điện thoại không đúng định dạng

Yêu thích

Thông tin chi tiết

 • Mã hãng sản xuất Đường kính mũi Chiều dài Ứng dụng

 • B-11623 5mm 110mm Bê tông

 • B-11645 5.5mm 110mm Bê tông

 • B-11651 5.5mm 160mm Bê tông

 • B-11754 7mm 110mm Bê tông

 • B-11829 10mm 160mm Bê tông

 • B-11760 7mm 160mm Bê tông

 • B-11710 6.5mm 160mm Bê tông

 • B-11879 12mm 160mm Bê tông

 • B-11695 6mm 260mm Bê tông

 • B-11807 8mm 260mm Bê tông

 • Đơn giá

 • 96,000đ

 • 97,000đ

 • 99,000đ

 • 126,000đ

 • 128,000đ

 • 134,000đ

 • 136,000đ

 • 144,000đ

 • 163,000đ

 • 163,000đ

Bài viết mới nhất