mui-khoan-sat-hss-tin-loai-kinh-te-makita-d-64191-10-5x133mm

Thông tin chi tiết

 • Mã hãng sản xuất Đường kính mũi Chiều dài Ứng dụng

 • D-64004 1mm 34mm Sắt

 • D-64032 2.5mm 57mm Sắt

 • D-64026 2mm 49mm Sắt

 • D-64054 3.5mm 70mm Sắt

 • D-64048 3mm 61mm Sắt

 • D-64076 4.5mm 80mm Sắt

 • D-64060 4mm 75mm Sắt

 • D-64098 5.5mm 93mm Sắt

 • D-64082 5mm 86mm Sắt

 • D-64107 6mm 93mm Sắt

 • Đơn giá

 • 17,000đ

 • 17,000đ

 • 17,000đ

 • 21,000đ

 • 21,000đ

 • 21,000đ

 • 21,000đ

 • 21,000đ

 • 21,000đ

 • 21,000đ

Bài viết mới nhất