1x930-may-khoan-va-van-vit-dung-pin-makita-df457dz-18v

Thông tin chi tiết

 • Mã hãng sản xuất Đầu cặp Điện áp pin Khả năng khoan Tốc độ đập

 • HP347DWE 0,8-10mm 14,4V Thép (10mm), Gỗ (25mm), Tường (10mm) 0-21000/0-6000 lần/phút

 • HP488DWE 1,5-13mm 18V Thép (13mm), Gỗ (36mm), Tường (13mm) 0-21000/0-6000 lần/phút

 • HP330DZ 0,8-10mm 10,8V Thép (10mm), Gỗ (21mm), Tường (8mm) 0-22500/0-6000 lần/phút

 • HP488DZ 1,5-13mm 18V Thép (13mm), Gỗ (36mm), Tường (13mm) 0-21000/0-6000 lần/phút

 • DF012DZ 7,2V Thép (5mm), Gỗ (6mm)

 • HP333DWYB 0,8-10mm 12V Thép (10mm), Gỗ (21mm), Tường (8mm) 0-25500/0-6750 lần/phút

 • DHP487Z 1,5-13mm 18V Thép (13mm), Gỗ (36mm), Tường (13mm) 0-25500/0-7500 lần/phút

 • HP332DZ 0,8-10mm 12V Thép (10mm), Gỗ (28mm), Tường (8mm) 0-22500/0-6750 lần/phút

 • DF488D002 18V Thép (13mm), Gỗ (36mm), Tường (13mm)

 • HP488D002 1,5-13mm 18V Thép (13mm), Gỗ (36mm), Tường (13mm) 0-21000/0-6000 lần/phút

 • Đơn giá

 • Liên hệ

 • Liên hệ

 • 1,121,000đ

 • 1,321,000đ

 • 1,674,000đ

 • 1,813,000đ

 • 2,243,000đ

 • 2,258,000đ

 • 2,688,000đ

 • 2,827,000đ

Bài viết mới nhất