day-doi-mem-det-tran-phu

Dây đôi mềm dẹt Trần Phú

7 sản phẩm

Đặt hàng ngay chỉ cần để lại số điện thoại!

Số điện thoại không được để trống

Số điện thoại không đúng định dạng

Yêu thích

Thông tin chi tiết

 • Mã hãng sản xuất Tiết diện dây Điện áp Chất liệu dây

 • VCmD-2x0,75 2x0,75mm 300V(500V) Đồng

 • VCmD-2x1 2x1mm 300V(500V) Đồng

 • VCmD-3x0,75 3x0,75mm 300V(500V) Đồng

 • VCmD-2x1,5 2x1,5mm 300V(500V) Đồng

 • VCmD-2x2,5 2x2,5mm 300V(500V) Đồng

 • VCmD-2x4 2x4mm 600V(1KV) Đồng

 • VCmD-2x6 2x6mm 600V(1KV) Đồng

 • Đơn giá

 • 8,000đ

 • 10,000đ

 • 11,000đ

 • 13,000đ

 • 22,000đ

 • 33,000đ

 • 48,000đ

Bài viết mới nhất