1w884-bo-luc-giac-torx-7-chi-tiet-stanley-stmt94551-8-tt10-tt50

Chìa vặn lục giác Stanley

22 sản phẩm

Đặt hàng ngay chỉ cần để lại số điện thoại!

Số điện thoại không được để trống

Số điện thoại không đúng định dạng

Yêu thích

Thông tin chi tiết

 • Mã hãng sản xuất Kiểu Quy cách Số món

 • STMT94111-8 Đầu lục giác 2mm

 • STMT94110-8 Đầu lục giác 1,5mm

 • STMT94112-8 Đầu lục giác 2,5mm

 • STMT94113-8 Đầu lục giác 3mm

 • STMT94114-8 Đầu lục giác 4mm

 • STMT94115-8 Đầu lục giác 5mm

 • STMT94116-8 Đầu lục giác 6mm

 • STMT94118-8 Đầu lục giác 8mm

 • 69-252 Đầu lục giác 1/16-1/4'' 8 chi tiết

 • STMT94119-8 Đầu lục giác 10mm

 • Đơn giá

 • 18,000đ

 • 18,000đ

 • 20,000đ

 • 23,000đ

 • 30,000đ

 • 36,000đ

 • 45,000đ

 • 59,000đ

 • 74,000đ

 • 87,000đ

Bài viết mới nhất