Giỏ hàng {{list.id > 0 ? '(' + list.name + ')' : ''}}

# Mã sản phẩm Sản phẩm Số lượng Giá Thành tiền
{{product.name}}
{{ product.price_raw != null ? product.price_raw.toLocaleString() : 0 }} đ {{ product.price_raw != null ? (product.price_raw * product.quantity).toLocaleString() : 0 }} đ
{{i + 1}} {{p.code}} {{p.name}} {{p.price.toLocaleString()}} đ {{(p.price * p.quantity).toLocaleString()}} đ
Tổng: {{total.toLocaleString()}}đ

Gọi ngay 0242 224 8888