Bóng compact (87)

1-12 of 87

Bóng đèn Compact Rạng Đông B22 5 w 270 lm

Bóng đèn Compact Rạng Đông B22 5 w 270 lm

   Liên hệ
Bóng đèn Compact Rạng Đông B22 5 w 270 lm

Công suất 5w, Điện áp 220v, Tần số 50hz, Đường kính 38mm, Chiều dài 118mm, Kiểu đui B22, Hiệu suất ánh sáng 50lm/w, Quang thông 270lm, Nhiệt độ màu 2700-6500Ja, Tuổi thọ 6000Giờ, Tiêu chuẩn TCVN 7672:2007/IEC 60968:1999, TCVN 7673/2007/IEC 6069:2001, TCVN7896:2008

Liên hệ
Hãng sản xuất Rạng Đông
Mã SX CFL 2UT3 5W
Xuất xứ Việt Nam
Bóng đèn Compact Rạng Đông E27 5 w 300 lm

Bóng đèn Compact Rạng Đông E27 5 w 300 lm

   Liên hệ
Bóng đèn Compact Rạng Đông E27 5 w 300 lm

Công suất 5w, Điện áp 220v, Tần số 50hz, Đường kính 38mm, Chiều dài 118mm, Kiểu đui E27, Hiệu suất ánh sáng 55lm/w, Quang thông 300lm, Nhiệt độ màu 2700-6500Ja, Tuổi thọ 6000Giờ, Tiêu chuẩn TCVN 7672:2007/IEC 60968:1999, TCVN 7673/2007/IEC 6069:2001, TCVN7896:2008

Liên hệ
Hãng sản xuất Rạng Đông
Mã SX CFL 2UT3 5W
Xuất xứ Việt Nam
Bóng đèn Compact Rạng Đông E27 11 w 640 lm

Bóng đèn Compact Rạng Đông E27 11 w 640 lm

   Liên hệ
Bóng đèn Compact Rạng Đông E27 11 w 640 lm

Công suất 11w, Điện áp 220v, Tần số 50hz, Đường kính 44mm, Chiều dài 128mm, Kiểu đui E27, Hiệu suất ánh sáng 60lm/w, Quang thông 640lm, Nhiệt độ màu 2700-6500Ja, Tuổi thọ 6000Giờ, Tiêu chuẩn TCVN 7672:2007/IEC 60968:1999, TCVN 7673/2007/IEC 6069:2001, TCVN7896:2008

Liên hệ
Hãng sản xuất Rạng Đông
Mã SX CFL 3UT3 11W
Xuất xứ Việt Nam
Bóng đèn Compact Rạng Đông B22 11 w 600 lm

Bóng đèn Compact Rạng Đông B22 11 w 600 lm

   Liên hệ
Bóng đèn Compact Rạng Đông B22 11 w 600 lm

Công suất 11w, Điện áp 220v, Tần số 50hz, Đường kính 44mm, Chiều dài 128mm, Kiểu đui B22, Hiệu suất ánh sáng 55lm/w, Quang thông 600lm, Nhiệt độ màu 2700-6500Ja, Tuổi thọ 6000Giờ, Tiêu chuẩn TCVN 7672:2007/IEC 60968:1999, TCVN 7673/2007/IEC 6069:2001, TCVN7896:2008

Liên hệ
Hãng sản xuất Rạng Đông
Mã SX CFL 3UT3 11W
Xuất xứ Việt Nam
Bóng đèn Compact Rạng Đông E27 14 w 800 lm

Bóng đèn Compact Rạng Đông E27 14 w 800 lm

   Liên hệ
Bóng đèn Compact Rạng Đông E27 14 w 800 lm

Công suất 14w, Điện áp 220v, Tần số 50hz, Đường kính 44mm, Chiều dài 140mm, Kiểu đui E27, Hiệu suất ánh sáng 60lm/w, Quang thông 800lm, Nhiệt độ màu 2700-6500Ja, Tuổi thọ 6000Giờ, Tiêu chuẩn TCVN 7672:2007/IEC 60968:1999, TCVN 7673/2007/IEC 6069:2001, TCVN7896:2008

Liên hệ
Hãng sản xuất Rạng Đông
Mã SX CFL 3UT3 14W
Xuất xứ Việt Nam
Bóng đèn Compact Rạng Đông B22 14 w 750 lm

Bóng đèn Compact Rạng Đông B22 14 w 750 lm

   Liên hệ
Bóng đèn Compact Rạng Đông B22 14 w 750 lm

Công suất 14w, Điện áp 220v, Tần số 50hz, Đường kính 44mm, Chiều dài 140mm, Kiểu đui B22, Hiệu suất ánh sáng 55lm/w, Quang thông 750lm, Nhiệt độ màu 2700-6500Ja, Tuổi thọ 6000Giờ, Tiêu chuẩn TCVN 7672:2007/IEC 60968:1999, TCVN 7673/2007/IEC 6069:2001, TCVN7896:2008

Liên hệ
Hãng sản xuất Rạng Đông
Mã SX CFL 3UT3 14W
Xuất xứ Việt Nam
Bóng đèn Compact Rạng Đông E27 20 w 1200 lm

Bóng đèn Compact Rạng Đông E27 20 w 1200 lm

   Liên hệ
Bóng đèn Compact Rạng Đông E27 20 w 1200 lm

Công suất 20w, Điện áp 220v, Tần số 50hz, Đường kính 44mm, Chiều dài 166mm, Kiểu đui E27, Hiệu suất ánh sáng 65lm/w, Quang thông 1200lm, Nhiệt độ màu 2700-6500Ja, Tuổi thọ 6000Giờ, Tiêu chuẩn TCVN 7672:2007/IEC 60968:1999, TCVN 7673/2007/IEC 6069:2001, TCVN7896:2008

Liên hệ
Hãng sản xuất Rạng Đông
Mã SX CFL 3UT3 20W
Xuất xứ Việt Nam
Bóng đèn Compact Rạng Đông B22 20 w 1150 lm

Bóng đèn Compact Rạng Đông B22 20 w 1150 lm

   Liên hệ
Bóng đèn Compact Rạng Đông B22 20 w 1150 lm

Công suất 20w, Điện áp 220v, Tần số 50hz, Đường kính 44mm, Chiều dài 166mm, Kiểu đui B22, Hiệu suất ánh sáng 60lm/w, Quang thông 1150lm, Nhiệt độ màu 2700-6500Ja, Tuổi thọ 6000Giờ, Tiêu chuẩn TCVN 7672:2007/IEC 60968:1999, TCVN 7673/2007/IEC 6069:2001, TCVN7896:2008

Liên hệ
Hãng sản xuất Rạng Đông
Mã SX CFL 3UT3 20W
Xuất xứ Việt Nam
Bóng đèn Compact Rạng Đông E27 11 w 600 lm

Bóng đèn Compact Rạng Đông E27 11 w 600 lm

   Liên hệ
Bóng đèn Compact Rạng Đông E27 11 w 600 lm

Công suất 11w, Điện áp 220v, Tần số 50hz, Đường kính 42mm, Chiều dài 156mm, Kiểu đui E27, Hiệu suất ánh sáng 60lm/w, Quang thông 600lm, Nhiệt độ màu 2700-6500Ja, Tuổi thọ 6000Giờ, Tiêu chuẩn TCVN 7672:2007/IEC 60968:1999, TCVN 7673/2007/IEC 6069:2001, TCVN7896:2008

Liên hệ
Hãng sản xuất Rạng Đông
Mã SX CFL 2UT4 11W
Xuất xứ Việt Nam
Bóng đèn Compact Rạng Đông B22 11 w 550 lm

Bóng đèn Compact Rạng Đông B22 11 w 550 lm

   Liên hệ
Bóng đèn Compact Rạng Đông B22 11 w 550 lm

Công suất 11w, Điện áp 220v, Tần số 50hz, Đường kính 42mm, Chiều dài 156mm, Kiểu đui B22, Hiệu suất ánh sáng 55lm/w, Quang thông 550lm, Nhiệt độ màu 2700-6500Ja, Tuổi thọ 6000Giờ, Tiêu chuẩn TCVN 7672:2007/IEC 60968:1999, TCVN 7673/2007/IEC 6069:2001, TCVN7896:2008

Liên hệ
Hãng sản xuất Rạng Đông
Mã SX CFL 2UT4 11W
Xuất xứ Việt Nam
Bóng đèn Compact Rạng Đông E27 15 w 900 lm

Bóng đèn Compact Rạng Đông E27 15 w 900 lm

   Liên hệ
Bóng đèn Compact Rạng Đông E27 15 w 900 lm

Công suất 15w, Điện áp 220v, Tần số 50hz, Đường kính 48mm, Chiều dài 141mm, Kiểu đui E27, Hiệu suất ánh sáng 65lm/w, Quang thông 900lm, Nhiệt độ màu 2700-6500Ja, Tuổi thọ 6000Giờ, Tiêu chuẩn TCVN 7672:2007/IEC 60968:1999, TCVN 7673/2007/IEC 6069:2001, TCVN7896:2008

Liên hệ
Hãng sản xuất Rạng Đông
Mã SX CFL 3UT4 15W
Xuất xứ Việt Nam
Bóng đèn Compact Rạng Đông B22 15 w 800 lm

Bóng đèn Compact Rạng Đông B22 15 w 800 lm

   Liên hệ
Bóng đèn Compact Rạng Đông B22 15 w 800 lm

Công suất 15w, Điện áp 220v, Tần số 50hz, Đường kính 48mm, Chiều dài 141mm, Kiểu đui B22, Hiệu suất ánh sáng 60lm/w, Quang thông 800lm, Nhiệt độ màu 2700-6500Ja, Tuổi thọ 6000Giờ, Tiêu chuẩn TCVN 7672:2007/IEC 60968:1999, TCVN 7673/2007/IEC 6069:2001, TCVN7896:2008

Liên hệ
Hãng sản xuất Rạng Đông
Mã SX CFL 3UT4 15W
Xuất xứ Việt Nam
1-12 of 87
Chọn 2 đến 4 sản phẩm để so sánh

Siêu thị Vật tư phụ tùng SUPER-MRO.COM đại diện phân phối của Rạng Đông, Paragon, OSRAM là những hãng sản xuất thiết bị công nghiệp, Thiết bị chiếu sáng, Bóng đèn nổi tiếng Việt Nam và thế giới.

Bóng compact bao gồm được phân phối chính hãng tại SUPER-MRO.COM, chất lượng Bóng compact được đảm bảo, Sản phẩm Bóng đèn Compact Paragon E27 7 w 370 lm có giá rẻ nhất 40,040₫.

SUPER-MRO.COM cam kết:

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới Nhất

Giới thiệu những thương hiệu kìm cắt cáp tốt nhất hiện nay

Giới thiệu những thương hiệu kìm cắt cáp tốt nhất hiện nay Kìm cắt cáp là một loại kìm đặc biệt, còn được gọi với tên gọi khác đó là kìm cộng lực, kìm cắt dây… Kìm cắt cáp thường được sử dụng trong các công việc có liên quan đến điện lực, viễn thông hay xây dựng đường dây điện… Vậy trên thị trường hiện nay […]

3 Mẫu kìm cắt dây điện tốt nhất nên mua hiện nay

3 Mẫu kìm cắt dây điện tốt nhất nên mua hiện nay Trong các dụng cụ cầm tay của gia đình thì không thể thiếu được kìm cắt dây điện. Kìm cắt dây điện có tính ứng dụng rất cao, được sử dụng nhiều trong các công việc sửa chữa điện, thiết bị gia đình hay trong các ngành cơ khí, lắp ráp, chế tạo máy bay. […]

Top 5 kìm mỏ quạ chất lượng tốt đáng mua nhất hiện nay

Top 5 kìm mỏ quạ chất lượng tốt đáng mua nhất hiện nay Kìm mỏ quạ là một dụng cụ cầm tay được sử dụng để kẹp, giữ, cắt vật dụng, sửa chữa và lắp đặt đường ống nước… Kìm mỏ quạ hiện được ứng dụng nhiều trong ngành công nghiệp chế tạo, cơ khí, sửa chữa, lắp ráp, mang đến hiệu quả làm việc cao. Vậy kìm […]

Giới thiệu 3 chiếc cờ lê lực tốt nhất hiện nay!

Giới thiệu 3 chiếc cờ lê lực tốt nhất hiện nay! Cờ lê lực là dụng cụ có thể đo được lực để đảm bảo cho lực xiết được chính xác. Hầu hết các loại sản phẩm này thường được sử dụng trong công nghiệp sản xuất máy móc hay trong các lĩnh vực công nghệ cao cần phải có lực xiết chuẩn và cân bằng. […]