Phân phối Bóng compact chính hãng giá tốt nhất MRO

Bóng compact (87)

1-12 of 87

Bóng đèn Compact Rạng Đông B22 5 w 270 lm

Bóng đèn Compact Rạng Đông B22 5 w 270 lm

   Liên hệ
Bóng đèn Compact Rạng Đông B22 5 w 270 lm

Công suất 5w, Điện áp 220v, Tần số 50hz, Đường kính 38mm, Chiều dài 118mm, Kiểu đui B22, Hiệu suất ánh sáng 50lm/w, Quang thông 270lm, Nhiệt độ màu 2700-6500Ja, Tuổi thọ 6000Giờ, Tiêu chuẩn TCVN 7672:2007/IEC 60968:1999, TCVN 7673/2007/IEC 6069:2001, TCVN7896:2008

Liên hệ
Hãng sản xuất Rạng Đông
Mã SX CFL 2UT3 5W
Xuất xứ Việt Nam
Bóng đèn Compact Rạng Đông E27 5 w 300 lm

Bóng đèn Compact Rạng Đông E27 5 w 300 lm

   Liên hệ
Bóng đèn Compact Rạng Đông E27 5 w 300 lm

Công suất 5w, Điện áp 220v, Tần số 50hz, Đường kính 38mm, Chiều dài 118mm, Kiểu đui E27, Hiệu suất ánh sáng 55lm/w, Quang thông 300lm, Nhiệt độ màu 2700-6500Ja, Tuổi thọ 6000Giờ, Tiêu chuẩn TCVN 7672:2007/IEC 60968:1999, TCVN 7673/2007/IEC 6069:2001, TCVN7896:2008

Liên hệ
Hãng sản xuất Rạng Đông
Mã SX CFL 2UT3 5W
Xuất xứ Việt Nam
Bóng đèn Compact Rạng Đông E27 11 w 640 lm

Bóng đèn Compact Rạng Đông E27 11 w 640 lm

   Liên hệ
Bóng đèn Compact Rạng Đông E27 11 w 640 lm

Công suất 11w, Điện áp 220v, Tần số 50hz, Đường kính 44mm, Chiều dài 128mm, Kiểu đui E27, Hiệu suất ánh sáng 60lm/w, Quang thông 640lm, Nhiệt độ màu 2700-6500Ja, Tuổi thọ 6000Giờ, Tiêu chuẩn TCVN 7672:2007/IEC 60968:1999, TCVN 7673/2007/IEC 6069:2001, TCVN7896:2008

Liên hệ
Hãng sản xuất Rạng Đông
Mã SX CFL 3UT3 11W
Xuất xứ Việt Nam
Bóng đèn Compact Rạng Đông B22 11 w 600 lm

Bóng đèn Compact Rạng Đông B22 11 w 600 lm

   Liên hệ
Bóng đèn Compact Rạng Đông B22 11 w 600 lm

Công suất 11w, Điện áp 220v, Tần số 50hz, Đường kính 44mm, Chiều dài 128mm, Kiểu đui B22, Hiệu suất ánh sáng 55lm/w, Quang thông 600lm, Nhiệt độ màu 2700-6500Ja, Tuổi thọ 6000Giờ, Tiêu chuẩn TCVN 7672:2007/IEC 60968:1999, TCVN 7673/2007/IEC 6069:2001, TCVN7896:2008

Liên hệ
Hãng sản xuất Rạng Đông
Mã SX CFL 3UT3 11W
Xuất xứ Việt Nam
Bóng đèn Compact Rạng Đông E27 14 w 800 lm

Bóng đèn Compact Rạng Đông E27 14 w 800 lm

   Liên hệ
Bóng đèn Compact Rạng Đông E27 14 w 800 lm

Công suất 14w, Điện áp 220v, Tần số 50hz, Đường kính 44mm, Chiều dài 140mm, Kiểu đui E27, Hiệu suất ánh sáng 60lm/w, Quang thông 800lm, Nhiệt độ màu 2700-6500Ja, Tuổi thọ 6000Giờ, Tiêu chuẩn TCVN 7672:2007/IEC 60968:1999, TCVN 7673/2007/IEC 6069:2001, TCVN7896:2008

Liên hệ
Hãng sản xuất Rạng Đông
Mã SX CFL 3UT3 14W
Xuất xứ Việt Nam
Bóng đèn Compact Rạng Đông B22 14 w 750 lm

Bóng đèn Compact Rạng Đông B22 14 w 750 lm

   Liên hệ
Bóng đèn Compact Rạng Đông B22 14 w 750 lm

Công suất 14w, Điện áp 220v, Tần số 50hz, Đường kính 44mm, Chiều dài 140mm, Kiểu đui B22, Hiệu suất ánh sáng 55lm/w, Quang thông 750lm, Nhiệt độ màu 2700-6500Ja, Tuổi thọ 6000Giờ, Tiêu chuẩn TCVN 7672:2007/IEC 60968:1999, TCVN 7673/2007/IEC 6069:2001, TCVN7896:2008

Liên hệ
Hãng sản xuất Rạng Đông
Mã SX CFL 3UT3 14W
Xuất xứ Việt Nam
Bóng đèn Compact Rạng Đông E27 20 w 1200 lm

Bóng đèn Compact Rạng Đông E27 20 w 1200 lm

   Liên hệ
Bóng đèn Compact Rạng Đông E27 20 w 1200 lm

Công suất 20w, Điện áp 220v, Tần số 50hz, Đường kính 44mm, Chiều dài 166mm, Kiểu đui E27, Hiệu suất ánh sáng 65lm/w, Quang thông 1200lm, Nhiệt độ màu 2700-6500Ja, Tuổi thọ 6000Giờ, Tiêu chuẩn TCVN 7672:2007/IEC 60968:1999, TCVN 7673/2007/IEC 6069:2001, TCVN7896:2008

Liên hệ
Hãng sản xuất Rạng Đông
Mã SX CFL 3UT3 20W
Xuất xứ Việt Nam
Bóng đèn Compact Rạng Đông B22 20 w 1150 lm

Bóng đèn Compact Rạng Đông B22 20 w 1150 lm

   Liên hệ
Bóng đèn Compact Rạng Đông B22 20 w 1150 lm

Công suất 20w, Điện áp 220v, Tần số 50hz, Đường kính 44mm, Chiều dài 166mm, Kiểu đui B22, Hiệu suất ánh sáng 60lm/w, Quang thông 1150lm, Nhiệt độ màu 2700-6500Ja, Tuổi thọ 6000Giờ, Tiêu chuẩn TCVN 7672:2007/IEC 60968:1999, TCVN 7673/2007/IEC 6069:2001, TCVN7896:2008

Liên hệ
Hãng sản xuất Rạng Đông
Mã SX CFL 3UT3 20W
Xuất xứ Việt Nam
Bóng đèn Compact Rạng Đông E27 11 w 600 lm

Bóng đèn Compact Rạng Đông E27 11 w 600 lm

   Liên hệ
Bóng đèn Compact Rạng Đông E27 11 w 600 lm

Công suất 11w, Điện áp 220v, Tần số 50hz, Đường kính 42mm, Chiều dài 156mm, Kiểu đui E27, Hiệu suất ánh sáng 60lm/w, Quang thông 600lm, Nhiệt độ màu 2700-6500Ja, Tuổi thọ 6000Giờ, Tiêu chuẩn TCVN 7672:2007/IEC 60968:1999, TCVN 7673/2007/IEC 6069:2001, TCVN7896:2008

Liên hệ
Hãng sản xuất Rạng Đông
Mã SX CFL 2UT4 11W
Xuất xứ Việt Nam
Bóng đèn Compact Rạng Đông B22 11 w 550 lm

Bóng đèn Compact Rạng Đông B22 11 w 550 lm

   Liên hệ
Bóng đèn Compact Rạng Đông B22 11 w 550 lm

Công suất 11w, Điện áp 220v, Tần số 50hz, Đường kính 42mm, Chiều dài 156mm, Kiểu đui B22, Hiệu suất ánh sáng 55lm/w, Quang thông 550lm, Nhiệt độ màu 2700-6500Ja, Tuổi thọ 6000Giờ, Tiêu chuẩn TCVN 7672:2007/IEC 60968:1999, TCVN 7673/2007/IEC 6069:2001, TCVN7896:2008

Liên hệ
Hãng sản xuất Rạng Đông
Mã SX CFL 2UT4 11W
Xuất xứ Việt Nam
Bóng đèn Compact Rạng Đông E27 15 w 900 lm

Bóng đèn Compact Rạng Đông E27 15 w 900 lm

   Liên hệ
Bóng đèn Compact Rạng Đông E27 15 w 900 lm

Công suất 15w, Điện áp 220v, Tần số 50hz, Đường kính 48mm, Chiều dài 141mm, Kiểu đui E27, Hiệu suất ánh sáng 65lm/w, Quang thông 900lm, Nhiệt độ màu 2700-6500Ja, Tuổi thọ 6000Giờ, Tiêu chuẩn TCVN 7672:2007/IEC 60968:1999, TCVN 7673/2007/IEC 6069:2001, TCVN7896:2008

Liên hệ
Hãng sản xuất Rạng Đông
Mã SX CFL 3UT4 15W
Xuất xứ Việt Nam
Bóng đèn Compact Rạng Đông B22 15 w 800 lm

Bóng đèn Compact Rạng Đông B22 15 w 800 lm

   Liên hệ
Bóng đèn Compact Rạng Đông B22 15 w 800 lm

Công suất 15w, Điện áp 220v, Tần số 50hz, Đường kính 48mm, Chiều dài 141mm, Kiểu đui B22, Hiệu suất ánh sáng 60lm/w, Quang thông 800lm, Nhiệt độ màu 2700-6500Ja, Tuổi thọ 6000Giờ, Tiêu chuẩn TCVN 7672:2007/IEC 60968:1999, TCVN 7673/2007/IEC 6069:2001, TCVN7896:2008

Liên hệ
Hãng sản xuất Rạng Đông
Mã SX CFL 3UT4 15W
Xuất xứ Việt Nam
1-12 of 87
Chọn 2 đến 4 sản phẩm để so sánh

Siêu thị Vật tư phụ tùng SUPER-MRO.COM đại diện phân phối của Rạng Đông, Paragon, OSRAM là những hãng sản xuất thiết bị công nghiệp, Thiết bị chiếu sáng, Bóng đèn nổi tiếng Việt Nam và thế giới.

Bóng compact bao gồm được phân phối chính hãng tại SUPER-MRO.COM, chất lượng Bóng compact được đảm bảo, Sản phẩm Bóng đèn Compact Paragon E27 7 w 370 lm có giá rẻ nhất 40,040₫.

SUPER-MRO.COM cam kết:

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới Nhất

Các loại máy hàn điện tử thường gặp trên thị trường

Các loại máy hàn điện tử thường gặp trên thị trường Trên thị trường hiện nay rất đa dạng các loại máy hàn điện tử đến từ nhiều thương hiệu khác nhau. Có thể kể đến máy hàn hồng ký, máy hàn Jasic, máy hàn Btec, Legi, RedBo, Oshima, Alisen… Mỗi thương hiệu này đều có những công nghệ hiện đại và ưu điểm riêng. Các […]

Nên mua máy hàn điện tử ở đâu hiện nay?

Nên mua máy hàn điện tử ở đâu hiện nay? Thị trường mua bán ngày càng phát triển kéo theo nhiều hệ lụy tiêu cực. Sự xuất hiện của hàng nhái, hàng giả kém chất lượng tràn ngập là hiện trạng nhức nhối khiến người tiêu dùng hoang mang vì không biết mua máy hàn điện tử ở đâu đảm bảo chất lượng. Hãy để […]

Máy hàn cơ hồng ký chất lượng có tốt không?

Máy hàn cơ hồng ký chất lượng có tốt không? Máy hàn cơ hồng ký là sản phẩm đang được nhiều người tìm mua để phục vụ cho công việc cũng như các nhu cầu cơ bản trong đời sống. Máy hàn hồng ký chất lượng có tốt không mà lại được nhiều người quan tâm như vậy? Hãy cùng tìm hiểu về công dụng […]

Cách sử dụng máy hàn que điện tử như thế nào là đúng nhất

Cách sử dụng máy hàn que điện tử như thế nào là đúng nhất Máy hàn que điện tử là thiết bị điện được ưa chuộng nhất hiện nay. Đây là thiết bị phổ biến được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực tuy nhiên không phải ai cũng biết sử dụng máy hàn que điện tử đúng cách. Hôm nay Super RMO sẽ giới thiệu đến cho các bạn […]
Gọi ngay 0242 224 8888