Súng vặn bu lông nén khí (49)

1-12 of 49

Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-14MX 16mm 1/2"

Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-14MX 16mm 1/2"

   3,803,855₫/Chiếc
Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-14MX 16mm 1/2"

Đầu tay vặn 1/2'', Khả năng vặn 16mm, Đầu lắp socket 12.7mm, Lực vặn lớn nhất 50-300(340) Nm, Tốc độ không tải 9000rpm, Lượng khí tiêu thụ 11.5 l/s, Kích thước 133x56x180mm, Đầu khí vào 1/4"

3,803,855₫/Chiếc
Hãng sản xuất Kawasaki
Mã SX KPT-14MX
Xuất xứ Nhật Bản
Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-14SX 16mm 1/2"

Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-14SX 16mm 1/2"

   3,624,225₫/Chiếc
Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-14SX 16mm 1/2"

Đầu tay vặn 1/2'', Khả năng vặn 16mm, Đầu lắp socket 12.7mm, Lực vặn lớn nhất 50-300(340) Nm, Tốc độ không tải 7500rpm, Lượng khí tiêu thụ 11.8 l/s, Kích thước 173x60x172mm, Đầu khí vào 1/4"

3,624,225₫/Chiếc
Hãng sản xuất Kawasaki
Mã SX KPT-14SX
Xuất xứ Nhật Bản
Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-14ME-V2 16mm 1/2"

Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-14ME-V2 16mm 1/2"

   4,046,735₫/Chiếc
Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-14ME-V2 16mm 1/2"

Đầu tay vặn 1/2'', Khả năng vặn 16mm, Đầu lắp socket 12.7mm, Lực vặn lớn nhất 50 - 450(560)Nm, Tốc độ không tải 6000rpm, Lượng khí tiêu thụ 13.5 l/s, Kích thước 185x71x189 mm, Đầu khí vào 1/4"

4,046,735₫/Chiếc
Hãng sản xuất Kawasaki
Mã SX KPT-14ME-V2
Xuất xứ Nhật Bản
Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-14FX 16mm 1/2"

Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-14FX 16mm 1/2"

   4,318,710₫/Chiếc
Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-14FX 16mm 1/2"

Đầu tay vặn 1/2'', Khả năng vặn 16mm, Đầu lắp socket 12.7mm, Lực vặn lớn nhất 50-550(680)Nm, Tốc độ không tải 6200rpm, Lượng khí tiêu thụ 8.8 l/s, Kích thước 154x71x197mm, Đầu khí vào 1/4"

4,318,710₫/Chiếc
Hãng sản xuất Kawasaki
Mã SX KPT-14FX
Xuất xứ Nhật Bản
Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-14UP 16mm 1/2"

Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-14UP 16mm 1/2"

   3,932,885₫/Chiếc
Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-14UP 16mm 1/2"

Đầu tay vặn 1/2'', Khả năng vặn 16mm, Đầu lắp socket 12.7mm, Lực vặn lớn nhất 50-500(580)Nm, Tốc độ không tải 6.000rpm, Lượng khí tiêu thụ 14.5l/s, Kích thước 185x64x190mm, Đầu khí vào 1/4"

3,932,885₫/Chiếc
Hãng sản xuất Kawasaki
Mã SX KPT-14UP
Xuất xứ Nhật Bản
Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-231 16mm 1/2"

Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-231 16mm 1/2"

   3,028,410₫/Chiếc
Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-231 16mm 1/2"

Đầu tay vặn 1/2'', Khả năng vặn 16mm, Đầu lắp socket 12.7mm, Lực vặn lớn nhất 55-475(570)Nm, Tốc độ không tải 6900rpm, Lượng khí tiêu thụ 9.77l/s, Kích thước 195x72x185mm, Đầu khí vào 1/4"

3,028,410₫/Chiếc
Hãng sản xuất Kawasaki
Mã SX KPT-231
Xuất xứ Nhật Bản
Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-1420 16mm 1/2"

Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-1420 16mm 1/2"

   3,392,730₫/Chiếc
Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-1420 16mm 1/2"

Đầu tay vặn 1/2'', Khả năng vặn 16mm, Đầu lắp socket 12.7mm, Lực vặn lớn nhất 55-475(570)Nm, Tốc độ không tải 6300rpm, Lượng khí tiêu thụ 14.49l/s, Kích thước 195x72x185mm, Đầu khí vào 1/4"

3,392,730₫/Chiếc
Hãng sản xuất Kawasaki
Mã SX KPT-1420
Xuất xứ Nhật Bản
Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-14SH-M 16mm 1/2"

Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-14SH-M 16mm 1/2"

   3,006,905₫/Chiếc
Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-14SH-M 16mm 1/2"

Đầu tay vặn 1/2'', Khả năng vặn 16mm, Đầu lắp socket 12.7mm, Lực vặn lớn nhất 50-420(500)Nm, Tốc độ không tải 6000rpm, Lượng khí tiêu thụ 13.48l/s, Kích thước 190x70x190mm, Đầu khí vào 1/4"

3,006,905₫/Chiếc
Hãng sản xuất Kawasaki
Mã SX KPT-14SH-M
Xuất xứ Nhật Bản
Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-14SH-DL 16mm 1/2"

Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-14SH-DL 16mm 1/2"

   3,290,265₫/Chiếc
Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-14SH-DL 16mm 1/2"

Đầu tay vặn 1/2'', Khả năng vặn 16mm, Đầu lắp socket 12.7mm, Lực vặn lớn nhất 50-420(500)Nm, Tốc độ không tải 6000rpm, Lượng khí tiêu thụ 13.48l/s, Kích thước 190x70x190mm, Đầu khí vào 1/4"

3,290,265₫/Chiếc
Hãng sản xuất Kawasaki
Mã SX KPT-14SH-DL
Xuất xứ Nhật Bản
Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-12MX 16mm 3/8"

Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-12MX 16mm 3/8"

   3,803,855₫/Chiếc
Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-12MX 16mm 3/8"

Đầu tay vặn 3/8'', Khả năng vặn 16mm, Đầu lắp socket 9.5mm, Lực vặn lớn nhất 50-250(280) Nm, Tốc độ không tải 8500rpm, Lượng khí tiêu thụ 11.5l/s, Kích thước 133x56x180mm, Đầu khí vào 1/4"

3,803,855₫/Chiếc
Hãng sản xuất Kawasaki
Mã SX KPT-12MX
Xuất xứ Nhật Bản
Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-12CE 16mm 3/8"

Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-12CE 16mm 3/8"

   3,803,855₫/Chiếc
Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-12CE 16mm 3/8"

Đầu tay vặn 3/8'', Khả năng vặn 16mm, Đầu lắp socket 9.5mm, Lực vặn lớn nhất 50-270(310) Nm, Tốc độ không tải 7500rpm, Lượng khí tiêu thụ 11.8l/s, Kích thước 173x60x172mm, Đầu khí vào 1/4"

3,803,855₫/Chiếc
Hãng sản xuất Kawasaki
Mã SX KPT-12CE
Xuất xứ Nhật Bản
Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-12W 10mm 3/8"

Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-12W 10mm 3/8"

   2,442,715₫/Chiếc
Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-12W 10mm 3/8"

Đầu tay vặn 3/8'', Khả năng vặn 10mm, Đầu lắp socket 9.5mm, Lực vặn lớn nhất 7-90(120)Nm, Tốc độ không tải 12000rpm, Lượng khí tiêu thụ 8,76 l/s, Kích thước 138x52x168mm, Đầu khí vào 1/4"

2,442,715₫/Chiếc
Hãng sản xuất Kawasaki
Mã SX KPT-12W
Xuất xứ Nhật Bản
1-12 of 49
Chọn 2 đến 4 sản phẩm để so sánh

Dụng cụ khí nén

Dụng cụ khí nén bao gồm các sản phẩm, thiết bị sử dụng năng lượng là nguồn khí nén, hỗ trợ đắc lực cho mọi hoạt động và công việc của con người. Tùy theo từng điều kiện làm việc và tính chất của các ngành nghề mà khách hàng có thể lựa chọn thiết bị sử dụng nguồn khí nén phù hợp với nhu cầu của mình.

Dụng cụ khí nén là gì? 

Dụng cụ khí nén là các loại thiết bị sử dụng chủ yếu bằng hơi khí nén, vận hành nhờ máy bơm hơi cung cấp. 

 

Thiết bị này chính là tổng hợp của những phát minh sáng tạo, thông minh, hạn chế gây ô nhiễm không khí. Tạo nên một môi trường sống trong lành hơn. Đa phần các dụng cụ khí nén có giá thành thấp, dễ tiếp cận các loại phân khúc người tiêu dùng. 

Các loại dụng cụ khí nén thông dụng và phổ biến

Súng vặn bu lông khí nén

Súng vặn bu lông nén khí (còn được biết đến với tên gọi khác là súng xiết bu lông khí nén, súng mở bu lông, súng mở tắc kê, súng vặn tắc kê, súng vặn mở ốc). Sản phẩm được sử dụng nhiều trong các gara sửa chữa xe máy, ô tô, tiệm sửa chữa vỏ xe, các nhà máy, công xưởng sản xuất công nghiệp, hỗ trợ công việc của thợ sửa chữa mở hay xiết bu lông xe một cách dễ dàng, tích kiệm thời gian và sức lực cho người sử dụng.

Phụ kiện máy khí nén 

Ngày nay, máy nén khí đang được sử dụng vô cùng rộng rãi. Để máy nén khí có thể hoạt động được thì cần phải có các phụ kiện máy nén khí đi kèm.            Tuy được gọi là phụ kiện máy nén khí nhưng những loại phụ kiện này lại là một thành phần rất quan trọng, hỗ trợ máy nén khí hoạt động bình thường. Những loại phụ kiện máy nén khí bao gồm bình chứa khí nén, van máy bơm khí nén, bộ lọc khí, bộ lọc dầu, lọc tách dầu bên cạnh đó còn có một số phụ kiện khác nữa. 

Máy mài khí nén

Máy mài khí nén còn được biết đến với tên gọi khác là máy mài hơi, là dụng cụ sử dụng hệ thống khí nén để mài nhẵn bề mặt vật liệu. Máy mài khí nén được sử dụng rất phổ biến trong các xưởng cơ khí, nhà máy chế tạo, giúp người sử dụng tiết kiệm được rất nhiều thời gian và sức lao động so với những phương pháp mài bằng thủ công khác, đồng thời việc sử dụng máy mài khí nén cũng đảm bảo tính thẩm mĩ cho sản phẩm sau khi mài, không bị bất kì hư hỏng nào.

Máy khoan khí nén

Máy khoan khí nén được ứng dụng trong nhiều công việc như sửa chữa, xây dựng, các ngành công nghiệp lắp đặt. Thiết bị này là trợ thủ đắc lực cho người công nhân, giúp họ hoàn thành công việc được giao một cách nhanh chóng và đơn giản, tích kiệm thời gian, công sức, tăng năng suất lao động đáng kể.

Máy đục - Búa hơi khí nén

Máy đục bê tông khí nén và Búa hơi là công cụ hỗ trợ trong công việc đục phá bê tông, điều khiển thông qua pít tông bằng khí nén tác động liên tục lên đối từng. Thiết bị được sử dụng chủ yếu để khai thác mỏ than, khoan lỗ, khai thác đá mềm, đất cứng, băng đá trong xây dựng, ở những nơi cần sự di chuyển và bị va đập mạnh liên tục.  

Súng vặn ốc - vít khí nén

Súng vặn ốc - vít bằng khí nén chuyên dụng trong tháo và lắp vít xe máy, xe đạp điện, ô tô, … Súng vặn ốc - vít bằng khí nén hỗ trợ cho việc tháo lắp ốc vít trở nên dễ dàng hơn, là dụng cụ cầm tay không thể thiếu trong ngành cơ khí công nghiệp, nội thất, thi công chế tạo và dân dụng. Súng vặn ốc - vít bằng khí nén có thể kết hợp với nhiều đầu kẹp khác nhau để tạo thành máy mài khuôn,máy khoan sắt, thép, gỗ …

 

Nguyên lý hoạt động của Súng vặn ốc - vít khí nén là dựa trên nguyên lý tạo áp suất khí nén được chuyển hóa từ nhiệt năng và động năng. Nói một cách đơn giản là dựa vào năng lượng của khí nén.

Súng gõ rỉ khí nén

Súng gõ rỉ khí nén còn được biết đến với tên gọi khác là súng gõ rỉ bằng hơi, là thiết bị hoạt động bằng khí nén dạng súng cầm tay, dùng để loại bỏ mối hàn, rỉ sét, lớp sơn cũ trên hầu hết tất cả các bề mặt kim loại. Sản phẩm được sử dụng phổ biến trong các ngành công nghiệp gia công cơ khí, nhất là trong sửa chữa nhà, sửa chữa ô tô, máy móc, bảo dưỡng tàu.

 

Súng gõ rỉ khí nén giúp phục hồi tính thẩm mĩ của bề mặt kim loại một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và công sức lao động.

Máy chà nhám khí nén

Máy chà nhám là một dụng cụ thiết yếu trong quá trình sản xuất và chế tác sản phẩm. Người dùng sẽ tiết kiệm được thời gian làm việc và nâng cao năng suất lao động với một chiếc máy chà nhám. Chiếc máy giúp bạn làm công việc mài các lớp ngoài của vật dụng một cách tự động, bạn sẽ không phải thực hiện mọi bước bằng tay thủ công.

Máy bắn đinh khí nén

Máy bắn đinh khí nén sử dụng hơi nén để bắn hàng loạt cây đinh ra ngoài trong một thời gian cực nhanh, giúp người sử dụng tiết kiệm thời gian so với việc phải đóng theo cách thủ công, từng chiếc đinh một, giúp gia tăng hiệu suất công việc. 

 

Loại máy bắn đinh này hoạt động dựa vào nguyên lý tạo áp suất khí nén chuyển hóa từ động năng và nhiệt năng, chuyên dùng trong các công việc như lắp đặt khung cửa, vách ngăn, treo trần, treo hệ thống ống dẫn điện, nước,… Sản phẩm thường được sử dụng ở các xưởng mộc, đóng giày, xưởng cơ khí,...

Cần siết lực khí nén

Cần siết lực khí nén là thiết bị thường được sử dụng trong phòng thí nghiệm, hệ thống dầu khí, ngành xây dựng, năng lượng, những chi tiết máy, động cơ cần lực siết momen đúng tiêu chuẩn, nhà máy ô tô... Sản phẩm giúp cân chỉnh lực siết theo đúng tiêu chuẩn quy định tùy vào kích cỡ, độ cứng bulong. Nhờ đó, các thiết bị máy móc sẽ ổn định hơn trong quá trình sử dụng, tránh trường hợp siết với lực siết lớn, hay nhỏ làm hư hỏng đến các chi tiết máy.

Siêu thị Vật tư phụ tùng SUPER-MRO.COM đại diện phân phối của Kawasaki là những hãng sản xuất thiết bị công nghiệp, Dụng cụ khí nén nổi tiếng Việt Nam và thế giới.

Súng vặn bu lông nén khí bao gồm được phân phối chính hãng tại SUPER-MRO.COM, chất lượng Súng vặn bu lông nén khí được đảm bảo, Sản phẩm Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-12W 10mm 3/8" có giá rẻ nhất 2,442,715₫/Chiếc.

SUPER-MRO.COM cam kết:

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới Nhất

Top 5 máy vặn bu lông dùng pin Makita được anh em cơ khí săn lùng

Top 5 máy vặn bu lông dùng pin Makita được anh em cơ khí săn lùng Nếu như các bạn đang có nhu cầu trong công việc mở/vặn các loại ốc vít, bu lông có độ cứng cao trong sửa chữa xe máy, ô tô, xe tải…thì máy vặn bu lông dùng pin Makita chắc chắn là một sự lựa chọn đúng đắn. Tuy nhiên, bạn lại phân vân khi không […]

Top 5 máy siết bu lông dùng pin Bosch đáng mua nhất hiện nay

Top 5 máy siết bu lông dùng pin Bosch đáng mua nhất hiện nay Máy siết bu lông là một thiết bị hiện đại thay thế cho cờ lê, mỏ lết để giúp bạn xử lý nhanh các loại đai ốc, bu lông cứng đầu mà không tốn quá nhiều sức. Trong đó máy siết bu lông dùng pin Bosch là một trong những sản phẩm nổi tiếng đến […]

Máy vặn bu lông là gì? Loại nào tốt nhất hiện nay?

Máy vặn bu lông là gì? Loại nào tốt nhất hiện nay? Người dùng phải cần đến những chiếc máy vặn bu lông chuyên dụng, có lực siết lớn để có thể xiết và mở được các con ốc, bu lông có kích thước lớn. Nếu như bạn đang muốn sắm một chiếc máy vặn bu lông để thực hiện những công việc này nhưng chưa biết […]

Giới thiệu máy đánh bóng gỗ Makita thông dụng nhất hiện nay

Giới thiệu máy đánh bóng gỗ Makita thông dụng nhất hiện nay Máy đánh bóng gỗ ra đời đã giúp những người thợ khắc phục được yếu tố thời gian, tiết kiệm được sức lao động cho con người. Nếu trước đây bạn phải mất đến vài hôm mới có thể làm nhẵn sản phẩm, thì với máy đánh bóng gỗ người thợ chỉ mất vài tiếng […]