Cần siết lực chạy bằng khí nén

Cần siết lực (16)

1-12 of 16

Cần siết Kawasaki 1G257 KPT-3176 10.8 l/s 1/2"

Cần siết Kawasaki 1G257 KPT-3176 10.8 l/s 1/2"

   2,570,480₫
Cần siết Kawasaki 1G257 KPT-3176 10.8 l/s 1/2"

Đầu tay vặn 1/2'', Lượng khí tiêu thụ 10.8 l/s, Tốc độ không tải 181rpm, Lực vặn lớn nhất 14 - 120 (160) Nm, Đầu lắp socket 12.7mm, Khả năng vặn bu lông 10mm, Kích thước 270x47x47mm, Đầu khí vào 1/4"

2,570,480₫
Hãng sản xuất Kawasaki
Mã SX KPT-3176
Xuất xứ Nhật Bản
Cần siết Kawasaki 1G258 KPT-1175 8.76 l/s 1/2"

Cần siết Kawasaki 1G258 KPT-1175 8.76 l/s 1/2"

   2,365,550₫
Cần siết Kawasaki 1G258 KPT-1175 8.76 l/s 1/2"

Đầu tay vặn 1/2'', Lượng khí tiêu thụ 8.76 l/s, Tốc độ không tải 160rpm, Lực vặn lớn nhất 170 Nm, Kích thước 254mm, Đầu khí vào 1/4"

2,365,550₫
Hãng sản xuất Kawasaki
Mã SX KPT-1175
Xuất xứ Nhật Bản
Cần siết Kawasaki 1G259 KPT-3165 9.11 l/s 1/2"

Cần siết Kawasaki 1G259 KPT-3165 9.11 l/s 1/2"

   3,906,320₫
Cần siết Kawasaki 1G259 KPT-3165 9.11 l/s 1/2"

Đầu tay vặn 1/2'', Lượng khí tiêu thụ 9.11 l/s, Tốc độ không tải 450rpm, Lực vặn lớn nhất 13 - 90 (100) Nm, Đầu lắp socket 12.5mm, Khả năng vặn bu lông 10mm, Kích thước 295x47x47mm, Đầu khí vào 1/4''

3,906,320₫
Hãng sản xuất Kawasaki
Mã SX KPT-3165
Xuất xứ Nhật Bản
Cần siết Kawasaki 1G260 KPT-3305 9.4 l/s 1/4"

Cần siết Kawasaki 1G260 KPT-3305 9.4 l/s 1/4"

   2,538,855₫
Cần siết Kawasaki 1G260 KPT-3305 9.4 l/s 1/4"

Đầu tay vặn 1/4'', Lượng khí tiêu thụ 9.4 l/s, Tốc độ không tải 220 rpm, Lực vặn lớn nhất 6 - 33 (55) Nm, Đầu lắp socket 6.35 mm, Khả năng vặn bu lông 10mm, Kích thước 200x36x42mm, Đầu khí vào 1/4"

2,538,855₫
Hãng sản xuất Kawasaki
Mã SX KPT-3305
Xuất xứ Nhật Bản
Cần siết Kawasaki 1G261 KPT-3300 9.44 l/s 1/4"

Cần siết Kawasaki 1G261 KPT-3300 9.44 l/s 1/4"

   2,468,015₫
Cần siết Kawasaki 1G261 KPT-3300 9.44 l/s 1/4"

Đầu tay vặn 1/4'', Lượng khí tiêu thụ 9.44 l/s, Tốc độ không tải 220 rpm, Lực vặn lớn nhất 6 - 33 (55) Nm, Đầu lắp socket 6.35 mm, Khả năng vặn bu lông 8 mm, Kích thước 200x36x42mm, Đầu khí vào 1/4"

2,468,015₫
Hãng sản xuất Kawasaki
Mã SX KPT-3300
Xuất xứ Nhật Bản
Cần siết Kawasaki 1G262 KPT-705 8.09 l/s 1/4"

Cần siết Kawasaki 1G262 KPT-705 8.09 l/s 1/4"

   2,134,055₫
Cần siết Kawasaki 1G262 KPT-705 8.09 l/s 1/4"

Đầu tay vặn 1/4'', Lượng khí tiêu thụ 8.09 l/s, Tốc độ không tải 310rpm, Lực vặn lớn nhất 6 - 33 (55) Nm, Đầu lắp socket 6.35 mm, Khả năng vặn bu lông 8 mm, Kích thước 170x32x37mm, Đầu khí vào 1/4"

2,134,055₫
Hãng sản xuất Kawasaki
Mã SX KPT-705
Xuất xứ Nhật Bản
Cần siết Kawasaki 1G263 KPT-620 6.6 l/s 1/4"

Cần siết Kawasaki 1G263 KPT-620 6.6 l/s 1/4"

   3,444,595₫
Cần siết Kawasaki 1G263 KPT-620 6.6 l/s 1/4"

Đầu tay vặn 1/4'', Lượng khí tiêu thụ 6.6 l/s, Tốc độ không tải 500rpm, Lực vặn lớn nhất 10 - 34(68) Nm, Đầu lắp socket 6.35 mm, Khả năng vặn bu lông 8 mm, Kích thước 155x39x39mm, Đầu khí vào 1/4"

3,444,595₫
Hãng sản xuất Kawasaki
Mã SX KPT-620
Xuất xứ Nhật Bản
Cần siết Kawasaki 1G248 KPT-3170 10.8 l/s 3/8"

Cần siết Kawasaki 1G248 KPT-3170 10.8 l/s 3/8"

   3,084,070₫
Cần siết Kawasaki 1G248 KPT-3170 10.8 l/s 3/8"

Đầu tay vặn 3/8", Lượng khí tiêu thụ 10.8 l/s, Tốc độ không tải 180rpm, Lực vặn lớn nhất 13 - 120(160) Nm, Đầu lắp socket 9.5mm, Khả năng vặn bu lông 10mm, Kích thước 270x47x47mm, Đầu khí vào 1/4"

3,084,070₫
Hãng sản xuất Kawasaki
Mã SX KPT-3170
Xuất xứ Nhật Bản
Cần siết Kawasaki 1G249 KPT-3315 9.44 l/s 3/8"

Cần siết Kawasaki 1G249 KPT-3315 9.44 l/s 3/8"

   2,538,855₫
Cần siết Kawasaki 1G249 KPT-3315 9.44 l/s 3/8"

Đầu tay vặn 3/8", Lượng khí tiêu thụ 9.44 l/s, Tốc độ không tải 220rpm, Lực vặn lớn nhất 6 - 33(55) Nm, Đầu lắp socket 9.5mm, Khả năng vặn bu lông 10mm, Kích thước 200x36x42mm, Đầu khí vào 1/4"

2,538,855₫
Hãng sản xuất Kawasaki
Mã SX KPT-3315
Xuất xứ Nhật Bản
Cần siết Kawasaki 1G250 KPT-3171 10.8 l/s 3/8"

Cần siết Kawasaki 1G250 KPT-3171 10.8 l/s 3/8"

   2,570,480₫
Cần siết Kawasaki 1G250 KPT-3171 10.8 l/s 3/8"

Đầu tay vặn 3/8", Lượng khí tiêu thụ 10.8 l/s, Tốc độ không tải 180rpm, Lực vặn lớn nhất 13 - 120(160) Nm, Đầu lắp socket 9.5mm, Khả năng vặn bu lông 10mm, Kích thước 270x47x47mm, Đầu khí vào 1/4"

2,570,480₫
Hãng sản xuất Kawasaki
Mã SX KPT-3171
Xuất xứ Nhật Bản
Cần siết Kawasaki 1G251 KPT-3310 9.44 l/s 3/8"

Cần siết Kawasaki 1G251 KPT-3310 9.44 l/s 3/8"

   2,468,015₫
Cần siết Kawasaki 1G251 KPT-3310 9.44 l/s 3/8"

Đầu tay vặn 3/8", Lượng khí tiêu thụ 9.44 l/s, Tốc độ không tải 220rpm, Lực vặn lớn nhất 6 - 33(55) Nm, Đầu lắp socket 9.5mm, Khả năng vặn bu lông 10mm, Kích thước 200x36x42 mm, Đầu khí vào 1/4"

2,468,015₫
Hãng sản xuất Kawasaki
Mã SX KPT-3310
Xuất xứ Nhật Bản
Cần siết Kawasaki 1G252 KPT-1170 8.76 l/s 3/8"

Cần siết Kawasaki 1G252 KPT-1170 8.76 l/s 3/8"

   2,365,550₫
Cần siết Kawasaki 1G252 KPT-1170 8.76 l/s 3/8"

Đầu tay vặn 3/8", Lượng khí tiêu thụ 8.76 l/s, Tốc độ không tải 160 rpm, Lực vặn lớn nhất 13 - 91(160) Nm, Đầu lắp socket 9.5mm, Khả năng vặn bu lông 10mm, Kích thước 254x40x50mm, Đầu khí vào 1/4"

2,365,550₫
Hãng sản xuất Kawasaki
Mã SX KPT-1170
Xuất xứ Nhật Bản
1-12 of 16
Chọn 2 đến 4 sản phẩm để so sánh

Cần siết lực khí nén là thiết bị thường được sử dụng trong phòng thí nghiệm, hệ thống dầu khí, ngành xây dựng, năng lượng, những chi tiết máy, động cơ cần lực siết momen đúng tiêu chuẩn, nhà máy ô tô... Sản phẩm giúp cân chỉnh lực siết theo đúng tiêu chuẩn quy định tùy vào kích cỡ, độ cứng bulong. Nhờ đó, các thiết bị máy móc sẽ ổn định hơn trong quá trình sử dụng, tránh trường hợp siết với lực siết lớn, hay nhỏ làm hư hỏng đến các chi tiết máy.

Đặc điểm nổi bật của cần siết lực

Cần siết lực thường được thiết kế với kích thước nhỏ gọn, hiện đại, cách sử dụng đơn giản và linh hoạt. Ngoài ra, kích thước đầu siết của cần siết lực còn được thiết kế đúng tiêu chuẩn quốc tế hỗ trợ người dùng thao tác dễ dàng hơn trong quá trình sử dụng, tích kiệm thời gian, công sức nhưng vẫn đạt được độ chính xác và hoàn thiện cao.

Hiện tại Super MRO đang có sẵn các loại Cần siết lực đến từ thương hiệu nổi tiếng Kawasaki, hỗ trợ khách hàng dễ dàng tìm hiểu và lựa chọn loại Cần siết lực phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế như:

Siêu thị Vật tư phụ tùng SUPER-MRO.COM đại diện phân phối của Kawasaki là những hãng sản xuất thiết bị công nghiệp, Dụng cụ khí nén nổi tiếng Việt Nam và thế giới.

Cần siết lực bao gồm được phân phối chính hãng tại SUPER-MRO.COM, chất lượng Cần siết lực được đảm bảo, Sản phẩm Cần siết Kawasaki 1G262 KPT-705 8.09 l/s 1/4" có giá rẻ nhất 2,134,055₫.

SUPER-MRO.COM cam kết:

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới Nhất

Các loại máy hàn điện tử thường gặp trên thị trường

Các loại máy hàn điện tử thường gặp trên thị trường Trên thị trường hiện nay rất đa dạng các loại máy hàn điện tử đến từ nhiều thương hiệu khác nhau. Có thể kể đến máy hàn hồng ký, máy hàn Jasic, máy hàn Btec, Legi, RedBo, Oshima, Alisen… Mỗi thương hiệu này đều có những công nghệ hiện đại và ưu điểm riêng. Các […]

Nên mua máy hàn điện tử ở đâu hiện nay?

Nên mua máy hàn điện tử ở đâu hiện nay? Thị trường mua bán ngày càng phát triển kéo theo nhiều hệ lụy tiêu cực. Sự xuất hiện của hàng nhái, hàng giả kém chất lượng tràn ngập là hiện trạng nhức nhối khiến người tiêu dùng hoang mang vì không biết mua máy hàn điện tử ở đâu đảm bảo chất lượng. Hãy để […]

Máy hàn cơ hồng ký chất lượng có tốt không?

Máy hàn cơ hồng ký chất lượng có tốt không? Máy hàn cơ hồng ký là sản phẩm đang được nhiều người tìm mua để phục vụ cho công việc cũng như các nhu cầu cơ bản trong đời sống. Máy hàn hồng ký chất lượng có tốt không mà lại được nhiều người quan tâm như vậy? Hãy cùng tìm hiểu về công dụng […]

Cách sử dụng máy hàn que điện tử như thế nào là đúng nhất

Cách sử dụng máy hàn que điện tử như thế nào là đúng nhất Máy hàn que điện tử là thiết bị điện được ưa chuộng nhất hiện nay. Đây là thiết bị phổ biến được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực tuy nhiên không phải ai cũng biết sử dụng máy hàn que điện tử đúng cách. Hôm nay Super RMO sẽ giới thiệu đến cho các bạn […]
Gọi ngay 0242 224 8888