Cần siết lực (16)

1-12 of 16

Cần siết Kawasaki 1G257 KPT-3176 10.8 l/s 1/2"

Cần siết Kawasaki 1G257 KPT-3176 10.8 l/s 1/2"

   2,570,480₫
Cần siết Kawasaki 1G257 KPT-3176 10.8 l/s 1/2"

Đầu tay vặn 1/2'', Lượng khí tiêu thụ 10.8 l/s, Tốc độ không tải 181rpm, Lực vặn lớn nhất 14 - 120 (160) Nm, Đầu lắp socket 12.7mm, Khả năng vặn bu lông 10mm, Kích thước 270x47x47mm, Đầu khí vào 1/4"

2,570,480₫
Hãng sản xuất Kawasaki
Mã SX KPT-3176
Xuất xứ Nhật Bản
Cần siết Kawasaki 1G258 KPT-1175 8.76 l/s 1/2"

Cần siết Kawasaki 1G258 KPT-1175 8.76 l/s 1/2"

   2,365,550₫
Cần siết Kawasaki 1G258 KPT-1175 8.76 l/s 1/2"

Đầu tay vặn 1/2'', Lượng khí tiêu thụ 8.76 l/s, Tốc độ không tải 160rpm, Lực vặn lớn nhất 170 Nm, Kích thước 254mm, Đầu khí vào 1/4"

2,365,550₫
Hãng sản xuất Kawasaki
Mã SX KPT-1175
Xuất xứ Nhật Bản
Cần siết Kawasaki 1G259 KPT-3165 9.11 l/s 1/2"

Cần siết Kawasaki 1G259 KPT-3165 9.11 l/s 1/2"

   3,906,320₫
Cần siết Kawasaki 1G259 KPT-3165 9.11 l/s 1/2"

Đầu tay vặn 1/2'', Lượng khí tiêu thụ 9.11 l/s, Tốc độ không tải 450rpm, Lực vặn lớn nhất 13 - 90 (100) Nm, Đầu lắp socket 12.5mm, Khả năng vặn bu lông 10mm, Kích thước 295x47x47mm, Đầu khí vào 1/4''

3,906,320₫
Hãng sản xuất Kawasaki
Mã SX KPT-3165
Xuất xứ Nhật Bản
Cần siết Kawasaki 1G260 KPT-3305 9.4 l/s 1/4"

Cần siết Kawasaki 1G260 KPT-3305 9.4 l/s 1/4"

   2,538,855₫
Cần siết Kawasaki 1G260 KPT-3305 9.4 l/s 1/4"

Đầu tay vặn 1/4'', Lượng khí tiêu thụ 9.4 l/s, Tốc độ không tải 220 rpm, Lực vặn lớn nhất 6 - 33 (55) Nm, Đầu lắp socket 6.35 mm, Khả năng vặn bu lông 10mm, Kích thước 200x36x42mm, Đầu khí vào 1/4"

2,538,855₫
Hãng sản xuất Kawasaki
Mã SX KPT-3305
Xuất xứ Nhật Bản
Cần siết Kawasaki 1G261 KPT-3300 9.44 l/s 1/4"

Cần siết Kawasaki 1G261 KPT-3300 9.44 l/s 1/4"

   2,468,015₫
Cần siết Kawasaki 1G261 KPT-3300 9.44 l/s 1/4"

Đầu tay vặn 1/4'', Lượng khí tiêu thụ 9.44 l/s, Tốc độ không tải 220 rpm, Lực vặn lớn nhất 6 - 33 (55) Nm, Đầu lắp socket 6.35 mm, Khả năng vặn bu lông 8 mm, Kích thước 200x36x42mm, Đầu khí vào 1/4"

2,468,015₫
Hãng sản xuất Kawasaki
Mã SX KPT-3300
Xuất xứ Nhật Bản
Cần siết Kawasaki 1G262 KPT-705 8.09 l/s 1/4"

Cần siết Kawasaki 1G262 KPT-705 8.09 l/s 1/4"

   2,134,055₫
Cần siết Kawasaki 1G262 KPT-705 8.09 l/s 1/4"

Đầu tay vặn 1/4'', Lượng khí tiêu thụ 8.09 l/s, Tốc độ không tải 310rpm, Lực vặn lớn nhất 6 - 33 (55) Nm, Đầu lắp socket 6.35 mm, Khả năng vặn bu lông 8 mm, Kích thước 170x32x37mm, Đầu khí vào 1/4"

2,134,055₫
Hãng sản xuất Kawasaki
Mã SX KPT-705
Xuất xứ Nhật Bản
Cần siết Kawasaki 1G263 KPT-620 6.6 l/s 1/4"

Cần siết Kawasaki 1G263 KPT-620 6.6 l/s 1/4"

   3,444,595₫
Cần siết Kawasaki 1G263 KPT-620 6.6 l/s 1/4"

Đầu tay vặn 1/4'', Lượng khí tiêu thụ 6.6 l/s, Tốc độ không tải 500rpm, Lực vặn lớn nhất 10 - 34(68) Nm, Đầu lắp socket 6.35 mm, Khả năng vặn bu lông 8 mm, Kích thước 155x39x39mm, Đầu khí vào 1/4"

3,444,595₫
Hãng sản xuất Kawasaki
Mã SX KPT-620
Xuất xứ Nhật Bản
Cần siết Kawasaki 1G248 KPT-3170 10.8 l/s 3/8"

Cần siết Kawasaki 1G248 KPT-3170 10.8 l/s 3/8"

   3,084,070₫
Cần siết Kawasaki 1G248 KPT-3170 10.8 l/s 3/8"

Đầu tay vặn 3/8", Lượng khí tiêu thụ 10.8 l/s, Tốc độ không tải 180rpm, Lực vặn lớn nhất 13 - 120(160) Nm, Đầu lắp socket 9.5mm, Khả năng vặn bu lông 10mm, Kích thước 270x47x47mm, Đầu khí vào 1/4"

3,084,070₫
Hãng sản xuất Kawasaki
Mã SX KPT-3170
Xuất xứ Nhật Bản
Cần siết Kawasaki 1G249 KPT-3315 9.44 l/s 3/8"

Cần siết Kawasaki 1G249 KPT-3315 9.44 l/s 3/8"

   2,538,855₫
Cần siết Kawasaki 1G249 KPT-3315 9.44 l/s 3/8"

Đầu tay vặn 3/8", Lượng khí tiêu thụ 9.44 l/s, Tốc độ không tải 220rpm, Lực vặn lớn nhất 6 - 33(55) Nm, Đầu lắp socket 9.5mm, Khả năng vặn bu lông 10mm, Kích thước 200x36x42mm, Đầu khí vào 1/4"

2,538,855₫
Hãng sản xuất Kawasaki
Mã SX KPT-3315
Xuất xứ Nhật Bản
Cần siết Kawasaki 1G250 KPT-3171 10.8 l/s 3/8"

Cần siết Kawasaki 1G250 KPT-3171 10.8 l/s 3/8"

   2,570,480₫
Cần siết Kawasaki 1G250 KPT-3171 10.8 l/s 3/8"

Đầu tay vặn 3/8", Lượng khí tiêu thụ 10.8 l/s, Tốc độ không tải 180rpm, Lực vặn lớn nhất 13 - 120(160) Nm, Đầu lắp socket 9.5mm, Khả năng vặn bu lông 10mm, Kích thước 270x47x47mm, Đầu khí vào 1/4"

2,570,480₫
Hãng sản xuất Kawasaki
Mã SX KPT-3171
Xuất xứ Nhật Bản
Cần siết Kawasaki 1G251 KPT-3310 9.44 l/s 3/8"

Cần siết Kawasaki 1G251 KPT-3310 9.44 l/s 3/8"

   2,468,015₫
Cần siết Kawasaki 1G251 KPT-3310 9.44 l/s 3/8"

Đầu tay vặn 3/8", Lượng khí tiêu thụ 9.44 l/s, Tốc độ không tải 220rpm, Lực vặn lớn nhất 6 - 33(55) Nm, Đầu lắp socket 9.5mm, Khả năng vặn bu lông 10mm, Kích thước 200x36x42 mm, Đầu khí vào 1/4"

2,468,015₫
Hãng sản xuất Kawasaki
Mã SX KPT-3310
Xuất xứ Nhật Bản
Cần siết Kawasaki 1G252 KPT-1170 8.76 l/s 3/8"

Cần siết Kawasaki 1G252 KPT-1170 8.76 l/s 3/8"

   2,365,550₫
Cần siết Kawasaki 1G252 KPT-1170 8.76 l/s 3/8"

Đầu tay vặn 3/8", Lượng khí tiêu thụ 8.76 l/s, Tốc độ không tải 160 rpm, Lực vặn lớn nhất 13 - 91(160) Nm, Đầu lắp socket 9.5mm, Khả năng vặn bu lông 10mm, Kích thước 254x40x50mm, Đầu khí vào 1/4"

2,365,550₫
Hãng sản xuất Kawasaki
Mã SX KPT-1170
Xuất xứ Nhật Bản
1-12 of 16
Chọn 2 đến 4 sản phẩm để so sánh

Cần siết lực khí nén

Cần siết lực khí nén là thiết bị thường được sử dụng trong phòng thí nghiệm, hệ thống dầu khí, ngành xây dựng, năng lượng, những chi tiết máy, động cơ cần lực siết momen đúng tiêu chuẩn, nhà máy ô tô... Sản phẩm giúp cân chỉnh lực siết theo đúng tiêu chuẩn quy định tùy vào kích cỡ, độ cứng bulong. Nhờ đó, các thiết bị máy móc sẽ ổn định hơn trong quá trình sử dụng, tránh trường hợp siết với lực siết lớn, hay nhỏ làm hư hỏng đến các chi tiết máy.

Đặc điểm nổi bật của cần siết lực

Cần siết lực thường được thiết kế với kích thước nhỏ gọn, hiện đại, cách sử dụng đơn giản và linh hoạt. Ngoài ra, kích thước đầu siết của cần siết lực còn được thiết kế đúng tiêu chuẩn quốc tế hỗ trợ người dùng thao tác dễ dàng hơn trong quá trình sử dụng, tích kiệm thời gian, công sức nhưng vẫn đạt được độ chính xác và hoàn thiện cao.

 

Hiện tại Super MRO đang có sẵn các loại Cần siết lực đến từ thương hiệu nổi tiếng Kawasaki, hỗ trợ khách hàng dễ dàng tìm hiểu và lựa chọn loại Cần siết lực phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế như:

 Siêu thị Vật tư phụ tùng SUPER-MRO.COM đại diện phân phối của Kawasaki là những hãng sản xuất thiết bị công nghiệp, Dụng cụ khí nén nổi tiếng Việt Nam và thế giới.

Cần siết lực bao gồm được phân phối chính hãng tại SUPER-MRO.COM, chất lượng Cần siết lực được đảm bảo, Sản phẩm Cần siết Kawasaki 1G262 KPT-705 8.09 l/s 1/4" có giá rẻ nhất 2,134,055₫.

SUPER-MRO.COM cam kết:

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới Nhất

Phân loại các loại kìm bấm chết hiện có trên thị trường

Phân loại các loại kìm bấm chết hiện có trên thị trường Nếu người dùng có sự am hiểu về kìm bấm chết thì việc lựa chọn nó cho phù hợp với công việc sẽ được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng hơn rất nhiều. Hiện nay trên thị trường kìm bấm chết có rất nhiều loại khác nhau để đáp ứng cho nhu cầu công […]

Những chiếc cưa sắt cầm tay được sử dụng phổ biến nhất hiện nay

Những chiếc cưa sắt cầm tay được sử dụng phổ biến nhất hiện nay Chắc chắn những chiếc cưa sắt là một dụng cụ quá quen thuộc mà ai cũng biết đến. Ngày nay với công nghệ ngày càng hiện đại, cũng như nhu cầu của con người ngày càng cao thì chiếc cưa sắt cầm tay đã được cải tiến rất nhiều. Cưa sắt cầm tay đã được […]

Top 5 kìm bấm cos thủy lực – trợ thủ đắc lực cho thợ điện

Top 5 kìm bấm cos thủy lực – trợ thủ đắc lực cho thợ điện Kìm bấm cos thủy lực –  một dụng cụ có tác dụng trong việc ép và giữ chặt các đầu cos với đầu dây cáp, đảm bảo được khả năng dẫn điện. Đây chính là một thiết bị chuyên dụng đóng vai trò quan trọng trong ngành điện. Hãy cùng Super MRO tìm hiểu xem […]

Top 5 búa cao su đến từ các thương hiệu nổi tiếng nên mua

Top 5 búa cao su đến từ các thương hiệu nổi tiếng nên mua Búa cao su là loại búa khác búa nhổ đinh, với 2 đầu búa được làm bằng chất liệu cao su cao cấp. Hiện nay trên thị trường Việt Nam có rất nhiều loại đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Stanley, Kingtony, Toptul, Vessel, Tolsen… Chính vì vậy mà bạn không biết nên […]