Sứ mệnh và tầm nhìn

 

SỨ MỆNH
 
- SUPER-MRO.COM cung cấp “Một giải pháp hoàn thiện cho mọi vấn đề sản xuất” của doanh nghiệp.
- Đối tác chiến lược, năng lực, uy tín của mọi nhà sản xuất trên cơ sở "Hợp tác, phát triển bền vững, toàn diện và lâu dài”.
TẦM NHÌN
 
- Trở thành hệ thống siêu thị bán lẻ vật tư phụ tùng thay thế quy mô, chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.
- Xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp nơi mà mọi cá nhân có thể phát huy tối đa sức sáng tạo, khả năng lãnh đạo và cơ hội làm chủ thực sự với tinh thần dân chủ rất cao.
- Kết hợp hài hoà giữa kinh tế và khoa học kỹ thuật, mang đến khách hàng sự hài lòng tuyệt đối về phương thức dịch vụ và chất lượng sản phẩm.
 
Gọi ngay 0868603068